Teren

Górzysty teren położony na wysokości 400-700m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem góry Ciemniak i Mały Ciemniak. Las mieszany o zróżnicowanej przebieżności, występują formacje skalne i kamienie. Sieć dróg i ścieżek umiarkowanie rozwinięta.

Teren zamknięty (zgodnie z p. 11.2.1. Zasad Organizacji Zawodów):
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Poprzednia mapa obejmująca teren zawodów:
Polana Czarownic
1986-09-203-JG
1:15 000, e-5m
autorzy: Rafał Fronia, Grzegorz Zwoliński, Romuald Ożarski, Marian Hataś, Daria Małek