Teren 2016

Typowo górski teren położony na wysokości 800-1000m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem trasy narciarstwa biegowego w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Las głównie iglasty o zróżnicowanej przebieżności, w wielu miejscach występują również podmokłe tereny półotwarte. Liczne formacje skalne oraz kamienie. Sieć dróg i ścieżek umiarkowanie rozwinięta.